Våre prosjekter:

Teknologisk Forum

Prosjektet skal gi bedriftene kunnskap om relevant og anvendbar teknologi, identifisere relevante nøkkelteknologier, spesifikt rettet mot bedriftenes egen produksjon, produktutvikling og salg. Forumet fungerer som en tankesmie innen teknologi.

Våre prosjekter:

M:AI

Flere og flere bedrifter velger nå å benytte kunstig intelligens som et verktøy for økt verdiskapning.

Mulighetene er mange, og teknologien blir stadig enklere å ta i bruk. De siste initiativer i Agder er etableringen av M-AI og AI;Hub som begge har i oppgave å hjelpe bedrifter i alle næringer med å ta teknologien i bruk.

Våre prosjekter:

We are Motion

Lindesnes har aldri stått overfor mer spennende muligheter enn akkurat nå. Det skjer noen enorme, statlig finansierte satsinger innen fornybar energi på Agder. Havvind, batterifabrikk og hydrogen er alle eksempler på dette.

Nå er tiden for å sikre nye satsninger og kontrakter, frisk kapital og nye arbeidsplasser til regionen. For å lykkes må vi samarbeide, noe Motion er skapt for å bidra til.

Våre prosjekter:

Taksonomi

I samarbeid med Lindesnesregionens Næringshage, Lister Industriforening, Lister Nyskapning og InnAkva så har vi et pilotprosjekt så har vi et pilotprosjekt som har som mål om å få flere bedrifter til å tenke og handle innenfor taksonomien. Taksonomien er en klassifiseringsmodell som indikatorer og indikatorsett til bærekraftsmålene kan sorteres etter. Modellen gjør det enklere å måle egen innsats i bærekraftsarbeidet. Vi arrangerer workshop, og har du interesse så kontakt oss gjerne. Piloten skal resultere i et større fellesprosjekt. Programmet er finansiert av Sørlandets Kompetansefond.

Våre prosjekter:

Smarte Byer

Via M:AI prosjekter har vi hatt forprosjekter innen Smarte Byer. Vi har samlet mye relevante data, og etablert et nettverk av aktører innen både det offentlig og private. Handelsstands- og reiselivaktører er med sammen med renovasjon, teknisk drift m.m. Nå har vi fått til ett Nettverksmøte gjennom Forskningsmobilisering. Dette møtet blir 15. mai. FoU aktør som fasiliteter er Smart Innovation Norway Har du interesse, kontakt oss gjerne.

Våre prosjekter:

Digitalisering

SinPro arbeider for utvikling og mer bruk av teknologi. Vi starter et prosjekt der vi skal ut å samhandle med partnerne for å strukturere og kvalitetssikre data. Samt undersøke muligheter for sensorer og utvikle flere datasett. Dette for å kunne anvende data bedre og til høyere utnyttelse for igjen gi bedre verdiskapning

Våre prosjekter:

Uformelle frokostsamlinger

Torsdager i partallsuker så møtes vi til frokost på Mandal Hotel, kl 0700 - 0800. Sosial samling med ingen agenda, hver ordner for seg!

Våre prosjekter:

Markeds Forum

Forumet fungerer som en blanding av tankesmie og diskusjonsforum for konkrete case. Alt som er relevant fra markedsarbeid, alt fra internt i bedriften, til regions attraktivitet som arbeidssted.

Våre partnere

Gjennom relevante prosjekter og aktiviteter bidrar vi til at bedriftene står rustet i konkurranse og omstillinger. Vi deler kunnskap og erfaringer. Sammen bidrar vi til å styrke og utvikle Lindesnes og Agder.

Ønsker du å bli partner til nettverket, kontakt Atle Homme: 948 60 992 eller atle@sinpro.no

Events

Aktuelt og nyheter

Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal