Våre prosjekter:

Innovasjons Forum

Koble menneskelig kompetanse og teknologi for å fremme nytenkning og utvikling gjennom aktiviteter og prosjekter. Teknologisk utvikling handler som oftest om menneskene og arbeidsmetodikken. SinPro skal være regionens HUB for innovasjon. Dette fagforumet er dedikert dette arbeidet.

Våre prosjekter:

M:AI --> European Digital Innovation HUB - Oceanopolis

M:AI er finansiert av Sørlandets Kompetansefond. De avsluttende midlene, sammen med EU midler, benyttes til å få en oppstart av det Europeiske Digitaliseringsprosjektet Oceanopolis. 

Våre prosjekter:

We are Motion

Lindesnes har aldri stått overfor mer spennende muligheter enn akkurat nå. Det skjer noen enorme, statlig finansierte satsinger innen fornybar energi på Agder. Havvind, batterifabrikk og hydrogen er alle eksempler på dette.

Nå er tiden for å sikre nye satsninger og kontrakter, frisk kapital og nye arbeidsplasser til regionen. For å lykkes må vi samarbeide, noe Motion er skapt for å bidra til.

Våre prosjekter:

Lindesnes Næringsråd

Lindesnes Næringsråd er en sammenslutning av alle Næringsforeningene og bedriftsnettverkene i Lindesnes Kommune, og kommunen selv. Vårt motiv er at vi skal samhandle og allokere ressursene til noe som er større en hver for oss klarer. Vi skal både bo og arbeide her, og vi skal ha turister. Vi skal styrke vårt omdømme og vi skal fremme enda sterkere konkurransekraft.

Våre prosjekter:

SMARTere BY

Sammen med SIM Prosjektet AS, Visit Lindesnes, MHSF og Lindesnes Kommune hadde vi en forstudie i et SMARTere BY prosjekt 2023, samt eget Nettverksmøte. Etter inspirasjon fra Det Digitale Aarhus håper vi at vi gjennom Lindesnes Næringsråd kan fremme bedre samskaping. Dette henger tett sammen med EDIH - Oceanopolis, og ChatGPT arbeidet.

Våre prosjekter:

MA:I --> ChatGPT

M:AI er finansiert av Sørlandets Kompetansefond. Noe av avslutningen til M:AI prosjektet benyttes til å initiere motivasjon og inspirasjon til bedriftene til å arbeide mer strukturelt med Kunstig Intelligens. Dette henger tett sammen med EDIH - Oceanopolis arbeidet.

Våre prosjekter:

Markeds Forum

Forumet fungerer som en blanding av tankesmie og diskusjonsforum for konkrete case. Alt som er relevant fra markedsarbeid, alt fra internt i bedriften, til regions attraktivitet som arbeidssted. Vi fokuserer også på å fremme suksesshistorier.

Våre prosjekter:

Administrasjons Forum

Forumet er et fagforum som skal fremme og legge til rette for en operativ handlingsplan for å understøtte bedriftenes behov, i første omgang  har HR fagfeltet prioritet. Men også emner innen HMS, QA, LEAN kan bli mer fremtredende. Kurs og aktiviteter kanaliseres gjennom SinPro Skolen

Ulf Singstad, Jobzone er leder av forumet.

Våre prosjekter:

SinPro Skolen

SinPro Skolen er vårt konsept for å kanalisere kunnskap, innsikt, fakta og motivasjon overfor våre medlemmer. Skolen er også åpne for andre, men vi praktiserer en differensiert prismodell. SinPro Skolen har også som motiv å være en møtearena.

Våre prosjekter:

Girl Tech Fest

Girl Tech Fest er en årlig begivenhet for å fremme jenter og teknologifag. I Lindesnes har vi invitert jenter fra 5. klasse. Vi samarbeider med Lindesnes Bibliotekene, ADDDIE Senteret, Buen Kulturhus og SKAP Kreative Folkehøyskole til årets happening i Buen den 22. okt

Våre partnere

Gjennom relevante prosjekter og aktiviteter bidrar vi til at bedriftene står rustet i konkurranse og omstillinger. Vi deler kunnskap og erfaringer. Sammen bidrar vi til å styrke og utvikle Lindesnes og Agder.

Ønsker du å bli partner til nettverket, kontakt Atle Homme: 948 60 992 eller atle@sinpro.no

Events

Aktuelt og nyheter

Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal