2023 har vært et godt år for SinPro. Vi har fått til flere arrangementer med svært god deltakelse, og antall partnere har økt betydelig. I 2024 ønsker vi enda mer aktivitet!

I 2024 vil vi arbeide for enda flere aktiviteter, arrangementer, prosjekter og felles møteplasser.


Flere av arrangementene har nådd bredt ut. Mange ulike sektorer i næringslivet, kommune og flere offentlige aktører har deltatt. Vi har hatt fagspesifikk fokus, og mer bredt. Sjur Dagestad samlet en fullsatt sal i 6. Etg på hotellet. Tema var «Den som ikke endrer seg blir en annen». Et tema som tydelig fenget svært mange.


Siste året har vi en god økning i antall partnere, og har nå passert 35 partnere. SinPro skal intensivere å arbeide for enda mer aktiviteter, arrangementer, prosjekter og felles møtesteder. Både enkeltstående aktiviteter, men også arbeide for større kompetanse- eller teknologiprosjekt. Ikke minst skal vi fokusere på å stimulere samhandlingskulturen. SinPro skal være et bedriftsnettverk som genererer aktiviteter og fokus på fremtiden.


Næringslivet og industrien har vekst, og trenger flere arbeidere. Arbeider med å rekruttere både lokalt og utenfor kommunen er essensielt. Fokus på faktorer innen stedsutvikling blir viktigere og viktigere. Å stimulere og utvikle bosteds- og næringsutviklingsattraktivitet er meget viktig. Både for oss som bor her, men også at vi fremstår som attraktive å flytte til. Reiselivet tiltrekker seg turister som gjør byen og kommunen mer kjent som igjen stimulerer til økt attraktivitet og styrking av vårt omdømme. Vi har en unik region, men vi må stadig arbeide for å fortelle de gode storyene og styrke omdømmet vårt. Da vil forhåpentligvis attraktiviteten til å søke seg arbeid her også øke.


Besøks-, bosteds- og næringsutviklingsattraktivitet henger sammen, og vi må sammen dyrke utviklingen. Mesternes Mester står for døren – premiere førstkommende mandag - med mer enn en million TV seere på hver sending. Reiselivet er beredt for å booke turister til regionen – det er bra! Men vi må ikke glemme at det også er et utstillingsvindu for vår flotte region. Et betydelig antall TV seere vil få se Lordens, Skriverhaven, Restaurant Under med mer. De vil forhåpentligvis synes at regionen er attraktivt. Det bygger stolthet for vi som bor her, men det påvirker også nysgjerrigheten til potensielle arbeidssøkere. Vi må alle være beredt og utnytte det utstillingsvinduet som kommer nå om få dager.


I 2023 har vi klart å samle et felles mandat til kommunens mange næringsforeninger, og samlet dette i Lindesnes Næringsråd sammen med kommunen. Målet til Næringsrådet er å forene krefter og ressurser gjennom felles prioriteringer og mål, der vi samarbeider for flere ulike tiltak. Dette er arbeidet ser vi frem til, og motivet er selvsagt å arbeide mer strukturert og utnytte ressursene bedre, der 1 pluss 1, blir mer enn 2.


I 2023 introduserte vi SinPro Skolen. Motivet er å tilby kurs innen ulike fagfelt, men det skal samtidig være en møtearena for å dyrke og utvikle relasjoner og samarbeidskulturen. Dette har vært en suksess med veldig god deltakelse, og allerede i januar er det satt opp nye kurs. Sjekk sinpro.no og arrangementer. 


I oktober var vi også medarrangør til Girl Tech Fest i Buen. Her samlet vi 115 jenter fra kommunes 5. klassinger. Denne høsten har vi hatt en student fra UiA i Internchip utplassert hos Lawo LAB Innovation. 


Styret skal ha et styremøte i uke 2, der tema er å gjøre strategi- og handlingsplanen ytterligere mer praktisk og enklere. Fokus på handlinger og gjennomføringer!


Med ønske om et riktig Godt Nytt og aktivt år for Lindesnes og Agder.

Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal