I mai var vi på bedriftsbesøk hos Egeland Rør for å løse en utfordring. Ved hjelp av en genial metode fant vi løsninger sammen, og besøket ble en stor suksess. Egeland Rør var meget tilfreds.

På forrige lederforum diskuterte vi nye bedriftsbesøk med fokus på bedriftens utfordringer for å stimulere Sinpro som kompetansenettverk og fremme delingskulturen. Eivind Syvertsen tok utfordringen og inviterte oss til Egeland Rør den 8. mai. "Vi har et prosjekt som 'bare er noe rør'," fortalte Eivind.

 

Noen uker etter besøket fortalte Eivind at de var meget fornøyde og inspirerte av innspillene de fikk. De hadde diskutert temaene fra workshopen og planla nå hvordan de skulle tilnærme seg disse innspillene. Eivind likte møteformen og vil anbefale andre bedrifter å gjøre det samme. De ble overrasket over innspillene de fikk ved å se på deres case fra flere vinkler enn de selv hadde tenkt.


Besøket ble arrangert av Sinpros Innovasjonsforum, ledet av Arild Førsund fra Scanmudring. Han benyttet A3-metoden, som stammer fra LEAN og dekker alle faser i forbedringsarbeidet. Målet er å systematisere arbeidet gjennom å løse problemer strukturert. Metoden inkluderer både "The Golden Circle" og "The Five Whys".


Utfordringen ble formulert som følger:


Utfordring – muligheter: Markedsposisjonering.

Egeland Rør har mange oppdrag og god omsetning, men Eivind ser tendenser i framtiden. Han ønsker bedre innsikt og forståelse for å gjøre tiltak og tilpasninger for å få bedre kontroll på kundereisen og posisjonere seg tydeligere i markedet.

 

Klassiske utfordringer:

  • Snevert marked (rørbransjen), men de jobber i tre segmenter: service, industri og entreprise.
  • Spesialisering av rørleggere er viktig, men hvordan beholde fleksibiliteten (generalisten)?
  • Fortsette med materialleveranse fra "eget hus" og ikke bli montører for andres produkter.


Hvordan kan Eivind og kollegaene bygge kunnskap og innsikt, gjøre tiltak i kundereisen, og få bedre styring og kontroll på denne reisen?


Innledningsvis fortalte Eivind om Egeland Rør, før Jan Kristian Benestad fra Nøsted & introduserte hvordan de arbeider med kundereisen. Deltakerne ble delt i fire grupper som arbeidet metodisk med A3-metoden før funnene ble diskutert i plenum.


En etterfølgende questback viste høye skårer både på metoden og den personlige nytten deltakerne hadde, samt et sterkt ønske om at deres egen bedrift skulle være vert ved en senere anledning.


Sinpro planlegger en serie bedriftsbesøk etter sommeren, med samme tilnærming.

Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal