Fakultet for teknologi og realfag (Tekreal) inviterer næringslivet til å ta imot våre studenter på bachelor- og masternivå på internship fra og med høsten 2023.

Fakultet for teknologi og realfag (Tekreal) inviterer næringslivet til å ta imot våre studenter på bachelor- og masternivå på internship fra og med høsten 2023.
Internship definerer vi som en ulønnet stilling hvor studenten jobber mellom 200 til 300 timer1 i en bedrift.

I praksisperioden skal studenten delta aktivt innen bedriftens arbeidsoppgaver. De sentrale delene av praksisen skal bestå av relevante arbeidsoppgaver for læringsutbyttet til studentens studieprogram. Studenten skal ha en kontaktperson i bedriften og en ved UiA. Det skal utarbeides en skriftlig kontrakt mellom studenten, UiA og praksisstedet som regulerer praksisperioden og ansvarsforholdet mellom de tre partene. Dette innebærer for praksisstedet:

  • Praksisstedet oppnevner en veileder som universitetet og studenten kan forholde seg til og som er ansvarlig for faglig veiledning av studenten.
  • Praksissted/veileder fastsetter studentens arbeidsoppgaver i praksisperioden i samarbeid med representant fra universitetet. Oppgavene skal være relatert til læringsmål for praksis, slik disse fremgår av emnebeskrivelsen.
  • Praksissted/veileder skal orientere studenten om de regler og retningslinjer som gjelder for praksisstedets ansatte, herunder eventuelt regelverk knyttet til personvern og taushetsplikt, og gi studenten tilgang til nødvendige systemer.
  • Praksissted/veileder skal så raskt som mulig ta opp eventuelle problemer i forbindelse med praksisoppholdet med studenten og universitetets representant.
  • Veileder skal etter gjennomført praksisperiode bekrefte om studenten oppfyller krav til fremmøte i henhold til emnebeskrivelsen.
  • I de tilfeller hvor selve gjennomføringen av praksisperioden skal vurderes, jf. emnebeskrivelse, skal veileder i samarbeid med universitetets representant, vurdere studentens prestasjon etter fastsatte kriterier (sensorveiledning).
  • I etterkant av gjennomført praksisperiode, vil praksissted/veileder bli bedt om å gi en tilbakemelding med vurdering av samarbeidet med universitetet og universitetets forberedelse til praksisgjennomføring.
  • Praksisstedet mottar ikke honorar for å ta imot studenten med mindre det foreligger egen avtale om dette.
  • Praksisstedet dekker egne kostnader knyttet til praksisoppholdet.


Internship perioden er lagt semesteret før studenten skriver sin bachelor- / masteroppgave, som gir mulighet til å ikke bare ha en student jobbende på prosjekter over 2 semestre, men og muligheten for bedriften til å lære opp studenten for å gi et best mulig resultat i bachelor- / masteroppgaven.
1 Timetallet

Se vedlegg under for nærmere informasjon.

 

Mulighet for deltakelse på frokost seminar den 13. des – meld din interesse for både internship på denne link


Interesseskjema for Internship (office.com)

 

 

UTKAST PRA2xx Praksis i arbeidslivet 2022-10-26

UTKAST PRA4xx Internship 2022-10-26

Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal