Girl Tech Fest er en teknologifest for jenter i 5.klasse. Årets dato er 24.oktober, og i år blir det også i Lindesnes. Arrangementet blir i Buen Kulturhus.

En annerledes skoledag med teknologiske workshops og masse gøy. Målet er at flere jenter skal interessere seg for teknologi og få kunnskap om hvordan de kan være med på å utvikle verdiskapende teknologi i fremtiden. 

•Jenter og gutter må drive teknologiutviklingen sammen

•Jentenes interesse for realfag og teknologi synker fra 10-12 års alder

•Dette gjelder ikke guttene i samme grad

•GTF er et tiltak for å øke jenters interesse for teknologi og realfag

•Jentene skal få leke med og prøve teknologi

•Og de får møte kvinnelige rollemodeller.


Vi har fått kr 25.000,- av Sparebanken Sør sitt gavefond som vi er veldig takknemlig for. 

For å arrangere så trenger vi kvinnelige teknologiske- og teknisk utdannede damer. Så vi mottar svært gjerne velvillige frivillige til arrangementsdagen den 24. oktober.

For å gi alle jentene i 5. klasse i kommunen mulighet så må vi ha buss, mat og underholdning m.m.. Så vi er også takknemlig for bidrag for å få det i mål. Prosjektet oppdateres etter ferien.

Lindesnes Bibliotekene og SinPro står som lokal initiativtaker.

Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal