Onsdag 27. sept lyttet nærmere 40 deltakere til hva er egentlig ChatGPT og hvilke muligheter finnes for oss.

Det er gledelig med en god og inspirerende start. Nærmere 40 deltakere var nysgjerrig på hva og hvordan vi kan bruke ChatGPT i arbeidet vårt. Dette introduksjonskurset hadde som mål å være første trinn i bruken av ChatGPT - og ikke minst etikk og sikkerhet. 

Allerede onsdags kveld fikk en av instruktørene følgende tilbakemelding fra en deltaker som ikke hadde funnet noe god metode å lagre kravspesifikasjoner i pdf på, for å lage auto-generere instruksjonsmanualer for forskjellige jobbutførelser. Etter kurset fikk han lastet inn ulike elektro kravspesifikasjoner - og kom med følgende melding:

Genialt! Nå kan jeg endelig få laget disse instruksjonene jeg aldri har fått til å lage ordentlig.

Det er tydelig at CharGPT kan han sine funksjoner som kan gjøre arbeidet enklere, mer rasjonelt og antakelig til bedre kvalitativ utførelse.

Deltakelsen var bred. Fra fagarbeidere til direktører. IKT leverandører, reiseliv, konsulenter, offentlige ansatte, prosjektutviklere m.m.

Det er stor sannsynlighet at SinPro Skolen kommer tilbake med flere kurs med ulike vinklinger og tema.

Neste SinPro Skole er Hybrid Ledelse den 25. okt


Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal