Alle næringsforeningene i kommunen er nå samlet i Lindesnes Næringsråd. Her tydeliggjør vi en mer ambisiøs strategi og arbeider sammen. Overordnet mål er 30k i 2030!

Sammenslutningen har som mål at vi før sommeren skal ha lagt en tydelig strategi- og Handlingsplan for høsten. Planen for våren er som følger:

  • Gjennomført en prosess med fokus på identitetsbeskrivelse, kommunikasjon og merkevare for Lindesnes.
  • Gjennomført en NÅ-situasjonsbeskrivelse av vår status og fakta om Bosteds-, Besøks- og Nærings situasjon.
  • Forankre 30K i 2030 som overordnet mål
  • Drive en prosess der våre næringsforeninger og bedriftsnettverk gjør tydelige grep for bedre strukturering i kommunen
  • Utarbeide en overordnet Strategi- og Handlingsplan med beskrivelse av tiltak innen 1. juni. Inkludert budsjett og milepælsplan


I Lindesnes er det flere ulike næringsforeninger og bedriftsnettverk. 


Mandal Handel og Serviceforening

Visit Lindesnes

Marnardal Næringsråd

Vigeland Handel og Næring

Mandal Industri og Næring

Lindesnesregionens Næringshage

SinPro

Disse foreningene og bedriftsnettverkene samarbeider med kommunen i det vi benevner Lindesnes Næringsråd. Vår filosofi er at næringslivet samt den politiske og administrative del av kommunen skal være et team. 

Motion vil også bli en aktør, og vi samarbeider også med dem mht hva og hvordan vi kan løfte hverandre. 

Vi fikk nylig en spesifikk analyse av Lindesnes med ekstramoduler innen Næring og Grunnkrets. Det er meget interessant stoff. Vi kommer snarlig tilbake med et møte der vi presenterer dette.

Sammen skal vi bli bedre!

Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal