SinPro arbeider nå bredere og med et høyere aktivitets- og engasjementsnivå. Samtidig åpner vi mulighetsrom og tar en aktiv rolle i utviklingen av våre partnere – og av Lindesnes!

Antall partnere har i løpet av de siste to årene økt med omtrent 40 %. Flere bedrifter kontakter oss for å bli partner, noe som sannsynligvis skyldes vårt økte aktivitets- og engasjementsnivå. Har du spørsmål om medlemskap, kan du kontakte Atle på atle@sinpro.no eller mobil 94860992.


Så langt i 2024 har vi arrangert over 15 arrangementer og kurs, hvor deltakelsen har vært svært god. Dette gjelder både blant våre partnere og bedrifter som ikke er partnere. Våre arrangementer og kurs er hovedsakelig åpne for alle, men vi opprettholder en konsekvent prisdifferensiering. Normalt er prisen dobbelt så høy for ikke-partnere, noe som gjør det økonomisk fordelaktig å bli partner.


Selv om vi har utvidet virkeområdet vårt, jobber vi også med mer omfattende prosjekter. Spesielt arbeider vi med et data- og digitaliseringsprosjekt i samarbeid med European Digital Innovation HUB – Oceanopolis. Prosjektet fokuserer på økt verdiskaping gjennom data, endringer og nye forretningsmodeller, med større vekt på markedet og kundereisen enn selve produktet. Mulighetsrommet er stort, uten sektorielle begrensninger, og vi kan både lære av hverandre og se sammenhenger mellom ulike næringssektorer. Midler fra Sørlandets Kompetansefond gjør det mulig for oss å jobbe bredt innen datavitenskap, blant annet med ChatGPT, og å bygge og utvikle felles kunnskap og kompetanse til beste for Lindesnes og Agder.


Vi jobber også med å etablere et eget innovasjonsprogram i samarbeid med Innoco, som en oppfølging av inspirasjonsseminaret med Sjur Dagestad. Mer informasjon finner du i en egen artikkel om dette.


Til tross for økt aktivitetsnivå og engasjement, bruker vi også tid på samarbeidskonstellasjonen Lindesnes Næringsråd. Kommunen huser mange ulike næringsforeninger og bedriftsnettverk, hvor alle har samme motiv: å fokusere på utvikling og bostedsattraktivitet. Vårt arbeid er dedikert til fellesskapet, slik at vi kan allokere ressurser, samarbeide, strukturere arbeidet og prioritere for å heve ambisjonsnivået og oppnå større nytte. Vi må bli tydeligere og styrke vårt posisjoneringsarbeid! SinPros motto er at vi skal være en pådriver!


Les artikkelen som nylig stod i Lindesnes Avis her: https://www.l-a.no/nyheter/i/al1O55/maal-om-30-000-innbyggere-innen-seks-aar.


SinPro fokuserer på kompetanse- og teknologiutvikling for å styrke vår konkurranseevne. For å lykkes må vi ha engasjement, tyngde og slagkraft – og vi må utfordre. Vi må være nysgjerrige og pådrivere!


Interessert? Ta gjerne kontakt med Atle på atle@sinpro.no eller 94860992.


Den som ikke endrer seg, blir en annen!

Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal