Seminaret hadde et fokus på 2033 og attraktivitet sett i et totalperspektiv. Skal vi ha det minst like bra å bo i, arbeide i, handle i, arbeide i og for besøkende om 10 år?

 

Temaet var tydelig interessant da over 60 personer fant veien til Mandal Hotel. Bredden var god og egentlig var alle sektorer og bransjer tilstede - fra det offentlig og det private.

Omgivelsene er i endring, samfunnet er i utvikling og hvis vi ikke endrer oss, da mister vi våre posisjoner og status.

Før Sjur Dagestad kom på scenen så hadde Ole Henrik Golf, Eva Kvelland, Turid Storhaug, Erling Løfsnes og Alf Erik Andersen innlegg i hva de la i begrepet endringer. De fortalte 5 ulike historier og fra ulike ståsteder. Og introduksjonen satt tematikken i interessant perspektiv.

Sjur var sprudlende, illustrativ og hadde en lite akademisk tilnærming til innovasjon og endringer. Han skapte glød og engasjement.

Litt kort fortalt: 

Innovasjon er en så bra, ny løsning at andre vil ta den i bruk. Dvs: Nytt, nyttig, nyttiggjort.


Innovasjon er folk, folk, folk og litt teknologi


    

  

Neste "serie" i Lindesnes 2033 vil handle om stedsutvikling og søkelyset på bosteds-, næringsutviklings- og besøksattraktivitet. De henger sammen - det betyr at vi i sterkere grad må se ting i sammenheng og vi må samarbeide. Denne kommer i januar.

Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal