115 jenter deltok med stor iver og entusiasme på Girl Tech Festen i Buen den 24. okt

Lindesnes Bibliotekene og Sinpro inviterte til Girl Tech Fest den 24. okt. 115 jenter fra 5. klasse deltok. 

Kultur, næring og skole samarbeider - herlig!

En hel skoledag med teknologisk inspirasjon - en annerledes skoledag!

Hensikten er å skape nysgjerrighet og inspirasjon for teknologifaget og at flere jenter ikke velger bort real og teknologifag. 

Det ble en fantastisk dag med mye teknologisk inspirasjon, dans og pølser. 

Dette klarte vi ikke alene. 

Folkehøyskolen SKAP bidro med egen Hackethon der de tilrettela flere aktiviteter for jentene. Her bidro også ADDIDE - 3D laben i Næringshagen.


Flere bedrifter bidrog med engasjement og tilstedeværelse med aktiviteter.

Studenter fra Bygg på UiA, Mechatronics Innovation Lab fra Grimstad, Global Ocean Technology, Prosjektgruppen, Digiserv, Applica Consulting og Sparebanken Sør.

Jorunn Gislefoss, Direktør på Fakultet for teknologi og realfag. 

Vi takker for engasjement!  


Finansiell støtte fra Sparebanken Sør, Applica Consulting og Girl Tech Fest. 

Vi takker!

Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal