Ådne Sigurd Leirdal er student på 3. året ved UiA og har sitt Internshipfag ved Lawo Lab Innovation (LLI).

Ådne er strålende fornøyd, og etter kort tid ble han ansatt i 20 % stilling. Både Ådne og LLI anbefaler flere bedrifter å ta i bruk Internshipordningen fra UiA. 

Ådne er fra Gaupne i Luster kommune, og hadde bakgrunn som lærling og fagbrev i IKT service faget. Nå er han 3. års student i data-ingeniør. Han stortrives på Sørlandet og ser ikke bort fra å arbeide videre og bosette seg her på Sørlandet. Under praten så lover Rolf Arne Kjellby han arbeid også gjennom Masterstudiet.

LLI er et firma som arbeider med utvikling av diverse IoT-løsninger for blant annet vibrasjonsovervåkning innen energibransjen, bygg og anlegg, samt taubaner, deriblant skiheiser. Selskapet er også leverandør av sensorikk til forskningsinstitusjonen NORCE Norwegian Research Center, i tillegg til konsulentvirksomhet. Rolf Arne forteller at de har kontor i Arendal og i Mandal. Årsaken til at Ådne søkte seg til LLI var nysgjerrigheten for utviklingsprosesser. Kombinasjon mellom kunnskap og den stadige søken etter nye løsninger var en drivkraft. Ådne forteller at han stadig må søke etter mer kunnskap og læring, men at eksisterende kunnskap er en nødvendig basis. Rolf Arne skyter kjapt inn at det må også seniorene gjøre. Kunnskapen og interessen for å alltid søke nytt, er essensielt for businessen i LLI.

I kombinasjon med Internship og sitt arbeid ved LLI arbeider Ådne spesielt med å tilpasse data fra sensorer og frem til operativt bruk, slik at dette blir presentert funksjonelt og forståelig i et dashbord. Fagbegrepet på sensoren og instrumenteringen er VIMMS – Vibration Monitoring Mesh System. Pilotprosjektet utøves på skiheiser, der trådløse sensornoder står på skiheismastene og måler vibrasjoner. Systemet baseres på algoritmisk dataanalyse, hvor avvik registreres og vises på dashbordet. I tillegg predikerer sensorene når det er formålstjenlig med vedlikehold, før eventuelt skade eller feil som fører til driftsstans oppstår, forteller Ådne. Da er funksjonalitet og forklaringer på dashbordet veldig viktig, poengterer Ådne.

Ådne veksler mellom Mandals- og Arendalskontoret. I Arendal er det Ketil Kiland som han arbeider mye sammen med. Han forteller at han har stor frihet i sitt arbeid, og at mange av hans meninger og ideer testes ut. Jeg blir i liten grad overvåket forteller han, og at det er mer veiledning og faglige diskusjoner enn rådgivning. Rolf Arne legger til at de har en meget flat struktur, og at alles mening veier like tungt. Det er tydelig at Ådne har både respekt, men også at den flate strukturen er gjeldende. Rolf Arne lar Ådne stå for det meste av praten, uten noen korrigeringer.

Når Bacheloroppgaven skal skrives til vinteren og våren har Ådne fått med seg to medstudenter. Målet til Bachelor oppgaven er nesten snudd på hodet. Da er det hardwareprogrammering som er caset. Det betyr at det er programmeringen til selve sensoren som har hovedfokus. Hva og hvordan sensoren registrer vibrasjonene, for deretter å bli sendt videre til softwaren. Han gleder seg til disse utfordringene, noe som vil gi ham ytterligere innsikt i instrumentering og programmering.

Ådne kan ikke lovprise faget Internship nok. Han poengterer at han aldri ville vært i nærheten av kunnskapen og kompetansen han har ervervet foruten internshipordningen. Dette gir Ådne uvurderlig arbeidserfaring, samtidig som han opparbeider seg studiepoeng.


Rolf Arne forteller at han ble gjort kjent med denne mulighet gjennom SinPro, og at han deretter utformet en jobbannonse til UiA og Fakultet for Teknologi og Realfag. UiA behandlet søknadene, og LLI fikk oversendt CVer fra kandidatene, sier Rolf Arne. Gjennom påfølgende intervjuprosess møtte vi Ådne, og vi var umiddelbart sikre på ham, sier Rolf Arne.

Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal