Du kan søke om skattefradrag for 19 prosent av kostnadene til et forsknings- og utviklingsprosjekt. Har du interesse av å lese mer om hva som kan inngå i slike prosjekter?

One size, fits all: SkatteFUNN

We believe the next big thing is ... YOU!


I alle fall dersom dere planlegger eller er i gang med å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste. Eller om dere har en idé om hvordan bedriften kan effektivisere prosesser, verdikjeder eller produsere på en smartere måte.


En rettighetsbasert ordning for skattefradrag.

Bedrifter som er skattepliktige til Norge har krav på fradrag i skatt for en andel av sine dokumenterte FoU-kostnader,

MEN

SkatteFUNN-prosjektet må godkjennes av Norges forskningsråd. Hvis prosjektet blir godkjent, har bedriften rett til å søke om skattefradrag for 19% av sine FoU-kostnader til utvikling av nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsprosesser, innenfor gjeldende rammer.

SkatteFUNN: Skattefradrag for dokumenterte FoU-utgifter.

Prosjektet må tilfredsstille disse kriteriene (alle sammen):

 1. Målrettet og avgrenset: Hva skal prosjektet ende opp i? Hva er sluttresultatet ?
 2. Nyhetsverdi i produkt, tjeneste eller prosess. Må ikke finnes i bransjen.
 3. Nyhetsverdi i kunnskap eller ferdigheter: Hva er det dere ikke vet per i dag og som dere må vite for å få et vellykket prosjektresultat
 4. Til nytte for bedriftens videre kommersielle aktivitet – har dere rettigheter til å utnytte resultatene kommersielt?


Disse kan søke SkatteFUNN:

 • Virksomheter med norsk organisasjonsnummer
 • Skattepliktig virksomhet
 • Trenger ikke å være i skatteposisjon
 • For alle næringer og selskapsformer


Planlegg for SkatteFUNN i 2024 og søk tidlig!

Søknader til SkatteFUNN kan sendes inn fom. 1. januar 2024

 • Tidlig innsendt søknad gir tidlig avklaring rundt finansiering
 • Bedre veiledningsmuligheter første halvdel av året, og kortere saksbehandlingstid.
 • Garantifrist 1. september 2024
 • Søknader innsendt etter 1. september er ikke garantert behandling!
 • Bedrifter klarer fint å skrive søknaden selv!


Det er mulig å kombinere SkatteFUNN-støtte med offentlige tilskuddsordninger til et og samme prosjekt. Vær oppmerksom på at:

 • Statsstøtteregelverket setter grenser for hvor stor andel støtte et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) kan motta fra det offentlige.
 • Det er krav om insentiveffekt for tilskuddsordninger. Søk derfor om tilskudd først, deretter SkatteFUNN.


Tor Borgar Hansen

Regionansvarlig i Agder og Buskerud

911 40 758 / tbh@forskningsradet.no

Mer info og hjelp: https://www.forskningsradet.no/skattefunn/


Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal