vi har nå gjennomført to fagsamlinger med EDIH. Dette har lagt et solid grunnlag for at flere bedrifter nå er klare til å utforske potensialet i dataene sine med grundig veiledning.

EDIH - Oceanopolis og SinPro har arbeidet målrettet for å etablere et robust fundament for fremtidige prosjekter. Rett før påske arrangerte vi et inspirasjonsforedrag, og nylig ble det holdt en dedikert fagdag.

Kjernemålet med disse samlingene er å utforske og utnytte verdien i data, både for å stimulere til sterkere vekst i verdiskapingen og for å utvikle nye forretningsmodeller, som er like vesentlige.

Med bedre kontroll på dataene åpner det seg nye muligheter langs hele kundereisen, og det er viktig å ikke bli fastlåst i tradisjonelle produksjonsprosesser.

Disse lokale møtene har hatt bred deltakelse, ikke bare fra SinPro-partnere. Vi har holdt møtene åpne, og vi har observert at for eksempel en reiselivsbedrift og en industribedrift kan finne synergier gjennom å dele data.

Vi er svært takknemlige for å ha realisert dette, og det vil bli arrangert minst en fellessamling til før sommeren. I tillegg er flere bedrifter nå klare til å motta personlige konsulenttjenester, noe som er veldig spennende!

EDIH - Oceanopolis har ikke all nødvendig kompetanse internt, men gjennom Europaprogrammet har de mulighet til å hente inn nødvendig ekspertise gjennom sitt nettverk.

Forelesninger og veiledning har til nå blitt håndtert av MIL/Grimstad, NORCE og EDIH selv, med bidrag fra Stig Martinsen, Øyvind Mydland, Christian Nordbach og Ellen Nordgård-Hansen.

Uten støtte fra Sørlandets Kompetansefond og EU-finansiering hadde dette prosjektet ikke vært mulig. Vi takker!


Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal