ChatGPT fanger stor interesse og nysgjerrighet. SinPro Skolen har nå gjennomført 2 introduksjonskurs, og til sammen 75 personer har deltatt. SinPro kommer til å arbeide videre med GPT mulighetene.

I slutten av september hadde vi vårt første SinPro-Skole kurs i grunnleggende ChatGPT, da deltok 35 personer. Vi fikk forespørsler om flere grunnleggende kurs, og gjennomførte et nytt kurs den 5. des. på Mandal Hotel. Vi spisset kursinnholdet og gjorde noen mindre endringer og 40 observante og engasjerte deltakere var tilstede. 

Det er Applica Consulting, Sentient og Digiserv som har utarbeidet og stått for kursene. På siste kurs kom også Ulf Singstad og Jobzone med. Ulf bruker GPT aktivt i sin arbeidshverdag, og sparer mer enn 1/2 arbeidsdag pr uke med kvalitativt bruk av GPT. 

Faktisk så fikk vi like etter kursets slutt forespørsler om nye og flere kurs. SinPro med sine partnere kommer til å arbeide videre med GPT muligheten. Enten i form av prosjekter, kurs, "forum". Har du interesse for noe så vennligst ta kontakt
Ulf Singstad fra Jobzone bruker GPT aktivt i sin arbeidshverdag. Ulf "sparer" mer enn 1/2 arbeidsdag i uken, og han fortalte hvordan han bruker dette.
Dall-e er nå innebygget i ChatGPT 4.0 versjonen. Dall-e er en bildegenererings modell og her har jeg gjort en skriftlig beskrivelse av ønsket bilde, og ChatGPT genererte da dette bildet.
Mange lydhøre deltakere
Jahn Åsvald Einarsmo fra Sentient forteller hva GPT er for noe, og bruker metaforen kokk som eksempel. GPT har mange tusen oppskrifter og har stor database og søke i, men den kan ikke smake.

Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal