Vi har en intensjonsavtale med Handelshøyskolen og Fakultet for Teknologi og realfag med å få flere studenter ut til bedriftene. I august kommer UiA med informasjon for mulige oppgaver.

Å gi studentene praktisk og nyttige oppgaver å skrive om i sine studier er viktig. Ikke bare får studentene "smake" mer av det reelle arbeidslivet, men bedriftene får også mulighet til å få gjort analyser og undersøkelser som gir et bedre grunnlag for innsikt og beslutninger. 

Et annen viktig moment er at bedriftene markedsfører seg betydelig bedre med å gi studenter tilgang til sine bedrifter. Ikke bare direkte, men studentene prater selvfølgelig til sine medstudenter og venner om sine oppgaver, hvor de er og hvor spennende bedrifter de har fått mulighet til å gjøre sin Bachelor- eller Master oppgave.

I august kommer UiA ut med nærmere informasjon mht hva og hvordan dere som bedrift kan gjøre for å få studenter til dere. Vi har gjort intensjonsavtaler med både Handelshøyskolen og Fakultet for Teknologi og Realfag ved UiA.  

Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal