Vi følger opp møtet hos Scanmudring, og arbeider videre med de intensjonen vi hadde. Bygge nettverk med de som arbeider innen HR feltet.

Vi kommer tilbake med nærmere agenda. men vi vil presentere og diskutere resultatene fra questback. Hva og hvordan vi arbeider videre med disse. Samt de punktene vi hadde fra møtet. 

Så gleder vi oss til å bli mer kjent med Landskapsentreprenørene.Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal