SinPro arrangerer bedriftsbesøk der bedriften kommer med en utfordring, og vi som deltar arbeider med saken under møtet. Denne morgenen skal vi til Marna Engineering

Marna Engineering har utviklet en støvdetektor med sensorer. De har en gitt utfordring til denne som det er ønskelig å diskutere. 

Formuleringen på problemstilling kommer!

Marna Engineering

Doneheia 127 D

Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal