SinPro arrangerer bedriftsbesøksmøter der bedriften kommer med en utfordring, og vi som kommer arbeider med saken under møtet. Denne gang er det Karoline som har tatt utfordringen

BHT Sørvest sin argeste konkurrent er landsdekkende kjeder som kommer til, der pris og/ eller kjedetilknytninger er utslagsgivende. Hvordan kan Karoline posisjonere seg i dette landskapet.

Møtet blir fasilitert ved hjelp av A3 metodikk. Vi diskuterer først hvorfor, før vi går på tiltak.


Vi inviterer til møte på Havutsikt kl 0835. 

Denne morgenen er det også NETTKOPP kl 0800. Vi rigger oss opp og det er mulig å komme før kl 0800 å lytte til NEPPKOPP før vi starter


Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal