En gang i måneden arrangerer Lindesnes Næringsråd 30 minutter med innsikt fra 2 bedrifter

Agenda

We are Motion – Terje Tjelland/ Tom Lund/ Ole Henrik Golf

BHT Sørvest – Karoline Bauer-Nilsen


Innspill mottas svært gjerne til neste NETTKOPP


Link til teams som dere kan distribuere eller klikke på for å komme med i møtet

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDBkOTFmYzgtMDM1ZS00NWU2LWIwMTYtMzlkNjkwYTdhZWFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290682cbc-b164-42a3-97d4-4162a997d73c%22%2c%22Oid%22%3a%22b1f11262-9a9f-4fee-bae3-c5c0b6d42b07%22%7d

Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal