Sinpros administrasjonsforum er nylig startet opp, og har allerede gjennomført flere møter og lansert flere gode ideer i løpet av våren. Engasjementet, innspillene og entusiasmen har vært meget god!

De har tatt initiativ til og arrangert flere kurs gjennom SinPro-skolen.


Nå inviteres dere ledere med personal- og HR-ansvar til HR-forum på Scanmudring tirsdag 18. juni kl 14 - 16.


Dette blir første møte, men vi håper at HR-forumet skal bli et verdifullt, fast og regelmessig forum, for utveksling av kunnskap og erfaring på feltet.


Agenda for første samling i HR-forumet

Dato: tirsdag 18. juni 2024

Tid: 14:00 - 16:00

Sted: Scanmudrings nye og flotte lokaler på Gismerøya


 1. Velkommen 
 • Kort velkomst og begrunnelse av hvorfor HR-forumet er ønsket


 1. Introduksjonsrunde
 • Alle deltakerne introduserer seg selv, sin rolle og sin bedrift
 • Kort om hva hver deltaker ønsker å få ut av HR-forumet


 1. Hensiktsavklaring og målsetting
 • Diskusjon om hensikten med HR-forumet
 • Samle innspill fra deltakerne om forventninger og ønsker
 • Definere mål og formål med forumet


 1. Erfaringsutveksling og diskusjon
 • Åpen diskusjon om aktuelle temaer og utfordringer innen HR
 • Deltakere deler erfaringer fra egne bedrifter
 • Utforskning av bransje- og bedriftsoverskridende problemstillinger


 1. Planlegging av fremtidige møter
 • Forslag til temaer for kommende møter
 • Fastsettelse av frekvens og format for fremtidige samlinger
 • Eventuelle frivillige som ønsker å bidra i planleggingen


 1. Oppsummering og avslutning
 • Oppsummering av dagens diskusjoner og beslutninger
 • Informasjon om neste møteMedlemmer av Administrasjonsforumet er:

 • Ulf Singstad, Jobzone - leder
 • Bianca Wårøy, GE HealthCare
 • Sara Sandvik-Kjørkleiv, Scanmudring
 • Helle Olaisen Myhrstad, Azets

Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal