Vi gjentar suksessen fra 2023 og inviterer alle jentene fra 5. klasse i kommunen til egen teknologifest i Buen.

I fjor hadde vi 115 jenter i Buen Kulturhus, og vi inviterer til ny fest med fokus på teknologi og tekniske fag. 

Vi har styrket samarbeidskomiteen og i år består vi av:

  • Lindesnes Bibliotekene
  • SKAP Kreative Folkehøyskole
  • ADDIDE
  • Buen Kulturhus
  • SinProDagen er fylt med aktiviteter som stimulerer teknologi og teknisk interesse. Vi har med oss mange bedrifter som har tilrettelagt aktiviteter. MIL fra Grimstad kommer med robot. 

Motivet er å skape større og sterkere teknologi interesse for jentene slik at flere velger den retningen i sine yrkes- og studievalg.

Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal