Innovasjonsforum kickstarter en serie bedriftsbesøk hos våre partnere, fokusert på spesifikke utfordringer eller caser de ønsker å løse optimalt med innspill fra forumet.

Under vårt siste Lederforum tok Eivind Syvertsen fra Egeland Rør initiativet og denne stafettens første etappe. Eivind presenterte et case som han beskrev som "bare noe rør" og inviterte til en åpen diskusjon for å hente inn nye perspektiver og løsninger.

Den utfordringen som Eivind presenterer har fokus på muligheter. Eivind ønsker å arbeide konstruktivt og målrettet med å ta større del i kunderreisen og posisjonere seg tydeligere i markedet. Han vil introdusere med fakta og innsikt fra Egeland Rør, så går vi over i en workshop der vi diskuterer dette videre. 

Vi gleder oss - gi beskjed om du kommer!

Vi møtes kl 08:00 hos Egeland Rør på Skinsnes, Sommerkroveien 6B.Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal