Lindesnes Næringsråd inviterer: Hvorfor vokser noen steder mens andre krymper? Hvordan har næringsutviklingen variert mellom ulike steder? Hvilken utvikling kan vi forvente framover?

I de regionale analysene beskrives og analyseres utviklingen i et område med hensyn til viktige utviklingstrekk: arbeidsplasser og sysselsetting, befolkning og demografi, næringsutvikling og attraktivitet.

 

Knut Vareide er en av Norges fremste forskere innen regional utvikling. 7. mars kommer han og holder et foredrag, med påfølgende mulighet til diskusjon. 


  • Introduksjon til trekantmodellen – hva og hvordan virker den som modell og sammenheng:
    • Bostedsattraktivitet
    • Næringsutviklingsattraktivitet
    • Besøksattraktivitet
  • Praktisk utdrag fra Lindesnes på momenter som har vært fremtredende – positive
  • Har vi case/ momenter der vi ikke er så gode på
  • Praktiske forslag mht organisering og tiltak for Lindesnes fremover

Håper du har anledning til å delta. Arrangementet er i regi av Lindesnes Næringsråd.

Næringshagen kl 1145, og frem til ca kl 1400

 

Det serveres noe å spise, slik at det er svært hyggelig med en påmelding for å planlegge og bestille.


Påmelding ved å trykke godkjenn, eller send mail til atle@sinpro.no

 

Lindesnes Næringsråd arbeider med det mål om å etablere tiltak innen bosteds-, besøks- og næringsutviklingsattraktivitet til det beste for utviklingen i Lindesnes.

 

NB. Knut Vareide vil også holde et foredrag i starten på Kommunestyremøtet den 7. mars. ca 30 min.

 

Mvh

Lindesnes NæringsrådKontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal