Formålet med kurset er å arbeide med de mest sentrale prinsipper for ledelse av prosjekter ved planlegging, organisering, oppfølging og nytte av prosjekter.

Du vil få en praktisk innføring i metoder og verktøy ved prosjektarbeid. Deltakerne tar med seg case fra egen virksomhet.


  • Hvorfor, hvordan og hva er prosjekter?
  • Hvorfor og hvordan foreta strategisk porteføljeprioritering?
  • Prosjektorganisering
  • Business case / prosjektbeskrivelse
  • Overordnet planlegging og styring
  • Usikkerhet i prosjekter
  • Moderne smidige arbeidsmetoder
  • Suksesskriterier i prosjekter


Torsdag 29. febr kl 0800 - 15:00. Næringshagen

Mandag 18. mars kl 08:00 - 15:00. Havutsikt

Torsdag 11. april kl 08:00 - 15:00. Havutsikt


Etter kurset skal deltakerne være godt rustet til å anvende prosjekt som arbeidsform i egen organisasjon og i samskapning med andre. På kurset lærer du hvordan gode ideer blir transformert fra initiering til gevinstrealiserende og nyttige prosjekter.


Foredragsholder:

Tor Geir Kvinen har over 25 års erfaring som kursleder og konsulent. Han har erfaring fra en rekke prosjekter som prosjektleder og

veileder. Kvinen er ansatt som førsteamanuensis (associate professor) ved Universitetet i Agder. Han var høyskolelektor i over 15 år ved Handelshøyskolen BI og har forelest og veiledet studenter i prosjektledelse fra grunnleggende nivå til masternivå. Tor Geir har en PhD (doktorgrad) i samskaping fra Aalborg Universitet. Han er konsulent og assosiert partner i Storform AS.

UiA er en av SinPro sine akademiske partnere


Kurset arrangeres i regi av SinPro Skolen og har differensiert pris om bedrift er partner eller ikke i SinPro.

Pris for SinPro  medlemmer:

kr 4.900, - pr deltaker

kr 3.900, - ved 3 eller 4 fra samme bedrift

kr 2.900, - for 5 eller flere fra samme bedrift

Pris for andre:

kr 9.800, - pr deltaker

kr 8.800, - ved 3 eller 4 fra samme bedrift

kr 7.800, - for 5 eller flere fra samme bedrift


Bindende påmelding til atle@sinpro.no eller tlf 94860992


NB. Begrenset antall plasser.


Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal