Hverdagen tar oss. Så hvordan skal vi få tid til å identifisere de brennende behovene og utvikle nye løsninger? Sjur Dagestad og Klaus Røyrli vil ta oss med på en 2-dagers reise.


  • Næringslivet går bra i Lindesnes med økt sysselsetting, men vi sliter med rekruttering på høyere kompetansenivåer
  • Etter at den nye veien ble bygget, bosetter flere seg utenfor kommunen vår og pendler inn. Bostedsattraktiviteten i Lindesnes er ikke god nok
  • Fødselsratene er nedgående – det blir færre lindesnesere som kommer i jobb lokalt
  • Vi har behov for et mer ekspansivt næringsliv.


Vi hadde nylig et seminar med Knut Vareide, som forsker på hvorfor noen steder vokser og andre ikke. Han peker på flere indikatorer, men spesielt på at et ekspansivt næringsliv er essensielt og en driver for utvikling. Utvikling av eksisterende bedrifter, gründere og ikke minst vekst av unge bedrifter er vesentlig. Imidlertid trenger de stimulering.

Innoco med Sjur Dagestad og Klaus Røyrli har lang erfaring og har gjennomført mange seminarer med behovsdreven innovasjon. Vi inviterer nå til første fase i deres program: Innovasjonsforum.


Nå åpner muligheten seg til ett 2-dagers seminar:

5. september på Lindesnes Havhotell – og Under.

10. okt på Mandal Hotel


SinPro-medlemmer:

Kr 6 990 for 1 eller 2 personer fra samme bedrift

Kr 5 990 for 3 og 4 personer fra samme bedrift

Kr 4 990 for 5 eller flere personer fra samme bedrift


Ikke SinPro-medlemmer:

Kr 9 990 for 1 eller 2 personer fra samme bedrift

Kr 8 990 for 3 og 4 personer fra samme bedrift

Kr 7 990 for 5 eller flere personer fra samme bedrift


Prisene er oppgitt per person. Pris for drikke tilkommer på Under


NB: Ikke medlem enda? Gjør som stadig flere og meld dere inn!
Kontakt Atle Homme på atle@sinpro.no eller ring 948 60 992.


SinPro skal være regionens hub for innovasjon. Vi skal bidra til at våre medlemsbedrifter leder an og opplever solid vekst. Vi skal stimulere til tett samarbeid mellom små og store bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og andre aktører. Gjennom en god kultur for deling, samt teknologi- og kompetanseutvikling, skal vi sammen oppnå mer enn vi klarer hver for oss. Dette programmet er treffende i forhold til vår visjon og hovedmålsetting, men vi ønsker også at det skal både matche og kobles sammen med de digitaliserings- og dataprosjekter vi har, inkludert samarbeidet med European Digital Innovation HUB - Oceanopolis.

I kommunens næringsplan og i Agder Fylkeskommunes næringsplan er det relativt sammenfallende mål: «Å bidra til å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.»

Det betyr at suksessfaktoren høynes hvis vi kan få med et mer tverrfaglig team til dette Innovasjonsforumet. Det offentlige og næringslivet - hele næringslivet på tvers. Det gir større sannsynlighet for suksess.

Kontakt

Atle Homme

atle@sinpro.no

+47 948 60 992

Hollendergata 3, 4514 Mandal